Обучение по ПБ

Пожарни автомобили

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

ФайерТех Инженеринг ЕООД осигурява максимална пожарна сигурност и защита

  • Разрешение за осъществяване на "Пожарогасителна дейност"
      Цена: Попитай

      ФайерТех Инженеринг ЕООД притежава Разрешение № 581 от 20.04.2017 г. издадено от Главна Дирекция "Пожарна Безопасност и Защита на Населението" (ГД ПБЗН - МВР) за осъществяване на "Пожарогасителна дейност" на територията на Република България.

      ФайерТех Инженеринг ЕООД прилага  изискванията на Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност от търговци.