Обучение по ПБ

Пожарни автомобили

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

ФайерТех Инженеринг ЕООД организира ведомствена пожарна служба за пожарогасителна дейност на територията на обект. Дежурство с личен състав и пожарен автомобил

 • Организиране на ведомствена пожарна служба
   Цена: Попитай

   Дейностите и услугите, които ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага, съответстват на всички изисквания, съобразно Европейските технически и пожарни норми. Във ФайерТех Инженеринг ЕООД работят висококвалифицирани служители. В семинари, допълнителни курсове и обучения, те се развиват и поддържат изключително високо ниво на професионализъм.


   Организиране на ведомствена пожарна служба

   Обектната противопожарна служба включва:

   - Осигуряване на пожарна охрана – 24 часово дежурство с личен състав и пожарни автомобили;

   - Осигуряване разгръщането на пожарните сили и провежда оперативните действия по аварийно-спасителната защита на обекта;

   - Спасяване на хора при други аварийни ситуации на територията на обекта (актове на незаконна намеса в дейността на обекта, крупни производствени аварии и природни бедствия);

   - Извършва профилактични действия за намаляване на опасността от възникване на пожари на територията на обекта;

   - Обектната пожарна служба осигурява специална подготовка и поддържане на квалификацията на професионалния основен и резервен аварийно-спасителен персонал;

   - Обектната пожарна служба отговаря за организацията на експлоатация на транспортната пожарна техника и оборудване;

   - Обектната пожарна служба е оперативно подчинена на администрацията на обекта.


   ФайерТех Инженеринг ЕООД притежава Разрешение №76 от 20.01.2012 г. издадено от Главна Дирекция "Пожарна Безопасност и Защита на Населението" (ГД ПБЗН МВР) за осъществяване на Пожарогасителна дейност на територията на Република България.

   Детайлна информация / Технически характеристики