Обучение по ПБ

Пожарни автомобили

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

 • Пожарна охрана на огневи работи и други дейности с повишен риск от пожар
   Цена: Попитай

   Дейностите и услугите, които ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага, съответстват на всички изисквания, съобразно Европейските технически и пожарни норми. Във ФайерТех Инженеринг ЕООД работят висококвалифицирани служители. В семинари, допълнителни курсове и обучения, те се развиват и поддържат изключително високо ниво на професионализъм.


   Пожарна охрана на при огневи и други дейности

   Дейността включва:

   - Осигуряване на пожарна охрана – 8, 12 или 24 часово дежурство с личен състав и пожарен автомобил;

   - Пожарна охрана при огневи и други дейности с повишен риск от възникване на пожар, бедствие или извънредна ситуация.


   ФайерТех Инженеринг ЕООД притежава Разрешение №76 от 20.01.2012 г. издадено от Главна Дирекция "Пожарна Безопасност и Защита на Населението" (ГД ПБЗН МВР) за осъществяване на Пожарогасителна дейност на територията на Република България.

   Детайлна информация / Технически характеристики