Обучение по ПБ

Пожарни автомобили

Пожарна охрана

Пожарогасене

Ние сме лидер в сферата на пожарната безопасност.

 • Обучение по пожарна безопасност (Лекция и практическа тренировка)
   Цена: Попитай

   Дейностите и услугите, които ФайерТех Инженеринг ЕООД предлага, съответстват на всички изисквания, съобразно Европейските технически и пожарни норми. Във ФайерТех Инженеринг ЕООД работят висококвалифицирани служители. В семинари, допълнителни курсове и обучения, те се развиват и поддържат изключително високо ниво на професионализъм.


   Обучение по пожарна безопасност (Практическа тренировка)

   Дейността включва:

   - Запознаване с плана и схемата за евакуация, плана за гасене на пожари и ликвидиране на аварии, плана за действия при природни бедствия;

   - Запознаване с устройството и действието на носимите пожарогасители;

   - Видове сигнали и начини за оповестяване при бедствия и аварии (пожар, земетресение, промишлена авария и др.);

   - Действия на физическата охрана  при бедствия и аварии;

   - Практическа тренировка на групата за пожарогасене и спасяване при бедствия и аварии (провеждане на учение за пожарогасене на съд с ЛЗТ).


   ФайерТех Инженеринг ЕООД притежава Разрешение №76 от 20.01.2012 г. издадено от Главна Дирекция "Пожарна Безопасност и Защита на Населението" (ГД ПБЗН МВР) за осъществяване на Пожарогасителна дейност на територията на Република България.

   Детайлна информация / Технически характеристики